Kasulikku lugemist

Kas Sinu töökoda on kindlustatud?

Autoremonditöökoja igapäevases tegevuses tuleb ette väga ootamatuid olukordi, mis võivad kahjustada nii töökoda ennast kui ka klientide vara. Enda kaitsmiseks tuleks kaaluda mitut erinevat kindlustuse tüüpi.

Majandustegevuse vastutuskindlustus

Kujuta ette olukorda, kus Sinu töökojas kukub kliendi auto tõstukilt alla ja põhjustab sellele märkimisväärse kahju. Autoomanik on mõistetavalt närvis ja nõuab Sinult kahjude hüvitamist. Sellises olukorras on vastutuskindlustus töökoja jaoks hädavajalik, sest katab kahjud, mis on äritegevuse käigus tekkinud kolmandatele osapooltele. Nii kaitsed oma ettevõtet ja tagad, et ootamatu õnnetus ei paneks Sind majanduslikult keerulisse olukorda.

Toote vastutuskindlustus

Sinu töökojas remonditakse pidureid ja ühel päeval põhjustavad Sinu paigaldatud tootmisveaga piduriklotsid liiklusõnnetuse. See juhtum ei kahjusta mitte ainult kliendi autot, vaid tekitab kahju ka teisele liiklejale. Just sellisteks olukordadeks on loodud toote vastutuskindlustus. See ei kata defektseid piduriklotse ennast, vaid keskendub kahjule, mis nende klotside tõttu teisele liiklejale tekkisid.

Tööandja vastutuskindlustus

Sinu lukksepp komistab töökohal ja murrab käe, mis põhjustab pika taastusravi ja töölt eemaloleku. Ta võib nõuda Sinult hüvitist vigastuse ja töölt puudumise eest. Tööandja vastutuskindlustus aitab katta selliseid nõudeid. See kindlustus ei kata mitte ainult meditsiinilisi kulusid, vaid ka töötajale makstavat hüvitist ajaks, mil ta ei saa tööd teha.

Ettevõtte varakindlustus

Kujutle kohutavat olukorda, kui Su töökoja elektrisüsteemis tekkinud lühis põhjustab suurejoonelise tulekahju, mis muudab kasutuskõlbmatuks nii ruumid, seadmed kui tööriistad. Töö seisab päevapealt ja taastamise kulud on üüratud. Selles olukorras tagab varakindlustus, et kahjustuste likvideerimine ja äri kiire taastumine ei jääks rahapuuduse taha pidama.

Tööde dokumenteerimine

Lisaks õige kindlustuskaitse valikule on äärmiselt oluline hallata oma töökoja igapäevaseid tegevusi ja dokumentatsiooni tõhusalt. Spetsiaalne töökoja haldustarkvara ei aita mitte ainult sujuvamalt tööd korraldada, vaid tagab ka, et kõik tööd on hoolikalt dokumenteeritud. See tähendab, et kui peaks tekkima vajadus kindlustusnõude esitamiseks, on kõik vajalikud andmed ja tööde ajalugu kergesti kättesaadavad.

Kokkuvõtteks

Arvestades kõiki ettenägematuid olukordi, on mitmekülgne kindlustuskaitse äärmiselt oluline. Olgu tegemist majandustegevuse, toote, tööandja vastutuse või ettevõtte vara kaitsega, õige kindlustus võib olla just see päästerõngas, mida vajad kriisiolukorras.

Enne kindlustuspoliisi valimist on oluline hinnata konkreetse töökoja spetsiifilisi riske ja vajadusi ning valida vastavalt sellele sobivad kindlustuskatted.

Kindlustamine ei ole kallis, sageli ei ole kuumakse kokku isegi kolmekohaline, aga see sõltub siiski konkreetsest töökojast ja selle riskidest.

Konsulteeri oma kindlustusmaakleriga!